Ny dataskyddsförordning

Den 25:e maj i år träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det innebär att när du skickar in en intresseanmälan till oss måste vi ha ett samtycke från dig att vi får spara de personuppgifter du skriver i din anmälan. Därför håller vi på att göra ett nytt formulär för intresseanmälningar där du kan klicka i att vi har ditt samtycke. 

Om du inom de senaste 6 månaderna skickat in en intresseanmälan till oss via mail måste du kontakta oss för att ge ditt samtycke till att vi får spara dina pesonuppgifter. Meddelar du inte detta innan den 25:e maj kommer vi att behöva ta bort din intresseanmälan och därmed kommer du inte längre att finnas som sökande hos oss.

2018-02-19

Nominerade till Örebro kommuns byggnadspris

Vår renovering av kvarteret Mården har blivit nominerad till Örebro kommuns byggnadspris 2017. Vi är otroligt glada och stolta över detta och delar självklart det här med alla som varit inblandade i projektet. 

Kvarteret Mården består av våra två 1930-tals fastigheter Kasten Ottergatan 6 och Rådmansgatan 3, 5 och 7. Vi började renoveringen i början på 2016 och allt stod klart i mars 2017. Fastigheterna har renoverats till sitt ursprungliga utseende där vi ägnat mycket tid åt att skrapa fram och rekonstruera de gamla målningarna i trapphusen. Samtliga lägenheter har renoverats och vindslägenheter har byggts. 

Vi är ett av fyra projekt som blivit nominerade till detta pris. De tre andra är parkeringshuset EyraCenter, kvarteret Grillgråden och vårdboendet Trädgårdarna. På Örebro kommuns hemsida kan ni läsa mer om priset och om de nominerade.   

 

 Kastenotterg 19      Rådis 

2017-12-19

Hyresavier för nästa kvartal

Nu har vi börjat avisera för första kvartalet 2018. Ni kommer under de närmsta veckorna att få er hyresavi i er postbox eller via mail om ni valt det. 

Om du nyligen bytt mailadress och har valt mailavisering måste du meddela oss detta så fort som möjligt så att vi skickar till rätt mailadress. 

Vi vill påminna er om att skriva hyresavinummer i meddelanderutan när ni betalar in hyran. Det numret är istället för ett OCR-nummer och det är ett nytt nummer för vajre månad. Hyresavinummret hittar ni bredvid förfallodatumet och även på inbetalningskoret. 

Vi vill också passa på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt år! 

2017-12-06

Förhandling om nya hyror 2018

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen påbörjat förhandlingarna om de nya hyrorna för 2018. 

Du får informationen om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Vanligtvis kommer informationen med din hyresavi.

Fastighetsägarna har på uppdrag av hyresvärden begärt en årlig justering av hyran.
Förhandlingar om den nya hyran förs med Hyresgästföreningen.

Din hyra justeras i lokala förhandlingar mellan marknadens parter.
Fastighetsägarnas yrkande om justering av hyran kommer ha sin grund i vår syn på den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället, med hänsyn tagen till lokala förutsättningar, i syfte att bidra till en bättre fungerande hyresmarknad.

Övergångsbostäder

Alla har rätt att ha någonstans att bo och i Örebro ska det inte finnas någon hemlöshet. Det är ett av de mål som stadens fastighetsägare och kommunen gemensamt strävar mot.
Vi har sedan ett antal år tillbaka tillsammans med ett antal andra privata fastighetsägare ett avtal och samarbete med Örebro kommun när det gäller att bistå kommunen med lägenheter.
En övergångsbostad är till för de grupper i samhället som av olika skäl inte kan hävda sig på den lokala bostadsmarknaden, exempelvis nyanlända flyktingar/flyktingbarn, bostadssökande med ekonomiska och/eller sociala problem samt vissa funktionshinder.
Avtalet går ut på att genom en reglerad och formaliserad uthyrningshantering göra det möjligt för fastighetsägare att bistå med övergångsbostäder till kommunen.
Vi har bistått med övergångsbostäder och det har fungerat utmärkt med de hyresgäster som flyttat in, vilket hittills resulterat i att samtliga fått egna kontrakt.