Förhandling om nya hyror 2018

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen påbörjat förhandlingarna om de nya hyrorna för 2018. 

Du får informationen om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Vanligtvis kommer informationen med din hyresavi.

Fastighetsägarna har på uppdrag av hyresvärden begärt en årlig justering av hyran.
Förhandlingar om den nya hyran förs med Hyresgästföreningen.

Din hyra justeras i lokala förhandlingar mellan marknadens parter.
Fastighetsägarnas yrkande om justering av hyran kommer ha sin grund i vår syn på den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället, med hänsyn tagen till lokala förutsättningar, i syfte att bidra till en bättre fungerande hyresmarknad.