Hemförsäkring

Måste jag teckna hemförsäkring?

Ja, det måste du. Det är viktigt att teckna en hemförsäkring som skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, översvämning och framför allt om något inträffar där du blir ersättningsskyldig vilket i värsta fall kan innebära flera hundratusentals kronor i skadestånd.

Tips! Försäkringsbolagen har ofta student- och ungdomsrabatter.