Flytt

Hur säger jag upp min lägenhet?

En uppsägning av hyresavtalet måste vara skriftlig, det går bra att maila till oss.

Uppsägningen måste ske av alla som står på kontraktet.

I uppsägningen anges adress, lägenhetsnummer och datum för önskad flytt.
Vi bekräftar sedan uppsägningen till er. 

 

Vad händer när jag sagt upp min lägenhet? 

Vi kommer och gör en så kallad avflyttningsbesiktning någon månad innan flytt för att se om något bör återställas. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av dig.

Vi kommer också vilja visa lägenheten för eventuella nya hyresgäster, vi kommer att kontakta dig angående detta.

 


När måste jag senast vara ute ur min lägenhet när jag flyttar? 

Lägenheten skall lämnas senast kl 12.00 den dag som kontraktet upphör. Är det en helg ska lägenheten lämnas senast kl 12.00 vardagen därpå.