ROT Renovering

ROT Renovering

Nu är renoveringen på Bromsgatan 9 klar och hyresgästerna har flyttat in. Det blev väldigt bra och alla inblandade är nöjda. 

Renoveringen på Bromsgatan 11 & Längbrotorg 9 har dragit igång och ska vara klart 2021-04-01.

Arbetet pågår mellan 06:45 - 17:00, måndag-fredag.
Byggbodar kommer att stå på gården, Bromsgatan 11, till dess att renoveringen är slutförd.