ROT Renovering

ROT Renovering

Renoveringen på Bromsgatan 11 & Längbrotorg 9 är i full gång. Det rivs, rör- och eldragning och byggs nya takkupor till vindslägenheter mm. 

Arbetet rullar på fint och vi är i fas med tidplan vilket är väldigt skönt. Har ni några frågor eller funderingar kring bygget kan ni kontakta Joachim på kontoret. 

Arbetet pågår mellan 06:45 - 16:00, måndag-fredag. 
Byggbodar kommer att stå på gården, Bromsgatan 11, till dess att renoveringen är slutförd.

2