Ansvar i lägenheten

Vad är jag ansvarig för i min lägenhet?

  • Du ansvarar för hela lägenheten från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut
  • Du är ansvarig att anmäla eventuella fel till oss så att vi kan åtgärda detta, om du inte anmäler felet och det orsakar skador kan du bli ersättningsskyldig
  • Du är ansvarig att rengöra ventiler, avlopp och filter
  • Du är ansvarig att i allmänhet hålla lägenheten i gott skick
  • Du är ansvarig för de som besöker dig