Hemförsäkring

Måste jag teckna hemförsäkring?

Ja, det måste du. Det är viktigt att teckna en hemförsäkring som skyddar dig mot ekonomiska förluster vid t ex inbrott, brand, vattenläcka eller andra skador.

Den största utgiftsposten efter en brand eller större skada är för många att hitta ett alternativt boende under sanerings- eller renoveringsperioden. Något som alltså ska täckas av hemförsäkringen.

Än värre är om man genom oaktsamhet varit vållande. Utan hemförsäkring kan det leda till skulder för livet.

 

Tips! Försäkringsbolagen har ofta student- och ungdomsrabatter.