Sopor

Vad ska jag tänka på angående sopsortering?

Det enda du får kasta i tunnorna är hushållssopor. Läs mer om vad som räknas som hushållssopor här.

Det är absolut förbjudet att ställa eller slänga grovsopor, flyttsopor, flyttkartonger och möbler i sophusen/vid tunnorna. Allt som inte ska sorteras i respektive tunna/sopkärl får man själv frakta bort till återvinningscentral.

För miljöns skull och för att inte få extrakostnader är det viktigt att sortera rätt.
De olika tunnorna/kärlen är tydligt uppmärkta så att du lätt kan sortera rätt.

Vi vill inte se någon soppåse stå utanför lägenheten i avvaktan på att hamna i soptunnan.
Grannarna och de som städar trapporna brukar inte uppskatta att ta del av någon annans sopor.


Länkar

Örebro Kommun - avfall

Vafabmiljö - Återbruket