Rådmansgatan 3-5-7, Örebro

Rådis.2

 Fastighetsinformation

  Fastigheten innehåller 36 st lägenheter

  • Byggd 1936-1939, öster
  • Totalrenoverad och nya vindslägenheter byggda 2016
  • 4 våningar
  • Trädgård
  • P-platser och garage
  • Sophus med källsortering
  • Tv och bredband via fiber
 

 

       
Antal Typ Storlek Hyra  
3 st 1 rokv 29 - 30 m²  5200 - 5250 kr/mån  
9 st 1 rok 25 - 31 m²  5250 - 5700 kr/mån (Vindslägenheter)  
11 st 1,5 rok 56 - 57 m²  7800 - 7850 kr/mån  
 15 st 2 rok 43 - 81 m²  7100 - 10300 kr/mån